Monitor Polski

M.P.1954.A-52.700

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1954 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.