§ 3. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców... - M.P.1986.17.108 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1986.17.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1986 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.