§ 3. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

Monitor Polski

M.P.1968.8.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.