§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

Monitor Polski

M.P.1968.8.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Monitor Polski Nr 44, poz. 213).