Monitor Polski

M.P.1973.25.156

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 19 maja 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz. U. z 1963 r. Nr 42, poz. 237 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych (Monitor Polski z 1969 r. Nr 15, poz. 117, z 1970 r. Nr 39, poz. 289 i z 1972 r. Nr 15, poz. 99) dodaje się pozycje oznaczone lp. 73-76 w brzmieniu:
Lp.Nazwa urządzenia melioracji półpodstawowych zaliczonego do melioracji podstawowychPowiatWojewództwoData zaliczenia do melioracji podstawowych
12345
73W obiekcie Rudka - doprowadzalnik nr 1 na długości 5.700 mbradzyńskilubelskie
74Ciek Młynówka w Sierakowicach na długości 2.090 mbgliwickikatowickie
75Rowy melioracyjne na odcinku granicznym z NRD między Pargowem a Myśliborzem Wielkim:szczecińskiszczecińskie
a) odpływ nr 5 na długości 200 mb
b) Rów "C" - odpływ nr 2 na

długości 600 mb

c) odpływ nr 1 na długości 92 mb
d) Rów Kościński (Linken) na

długości 5181 mb

e) Rów Myśliborski "F" na długości

4.540 mb

76Ciek Witkówka na długości 16.000 mbmiński i siedleckiwarszawskie
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.