Zm.: zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

Monitor Polski

M.P.1970.39.289

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 11 listopada 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz. U. z 1963 r. Nr 42, poz. 237) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 117) dodaje się pozycje oznaczone lp. 62–64 w brzmieniu:
Lp.Nazwa urządzenia melioracji półpodstawowych zaliczonego do melioracji podstawowychPowiatWojewództwoData zaliczenia do melioracji podstawowych
62W obiekcie Wieprz–Wola Sernicka – rolnicze wykorzystanie ścieków m. Lublina – doprowadzalnik "A" na długości 9.540 mblubartowskilubelskie11 listopada 1970 r.
63Ciek Sichowianka na długości 4.205 mbjaworskiwrocławskie"
64Ciek S-15 w miejscowości Bierkowice na długości 2.075 mbkłodzkiwrocławskie"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.