§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1968.3.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.