§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1990.4.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1990 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia.