§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1990.4.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1990 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu (Monitor Polski Nr 5, poz. 57, Nr 37, poz. 295 i Nr 41, poz. 334) skreśla się § 3 oraz załącznik nr 1.