Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu. - M.P.1990.4.33 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1990.4.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 1 lutego 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 5 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32 i Nr 30, poz. 159) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu (Monitor Polski Nr 5, poz. 57, Nr 37, poz. 295 i Nr 41, poz. 334) skreśla się § 3 oraz załącznik nr 1.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia.