§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu. - M.P.1989.41.334 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1989.41.334

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1989 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu (Monitor Polski Nr 5, poz. 57 i Nr 37, poz. 295) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.