§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1982.16.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.