§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.78.749

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1997 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.