Zm.: zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1983.17.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 27 kwietnia 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) zarządza się, co następuje:
W § 6 ust. 2 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych (Monitor Polski Nr 30, poz. 263) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) samochodu osobowego 6.50 zł,

2) motocykla 2,50 zł,

3) motoroweru 1,50 zł."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1983 r.