Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Monitor Polski

M.P.1964.23.104

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 kwietnia 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10 (Monitor Polski Nr 19, poz. 85) w rubryce "Cechy graficzne - strona przednia", wzór II, wyrazy "u dołu napis wklęsły:" zastępuje się wyrazami "u dołu napis wypukły:".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1964 r.