§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.

Monitor Polski

M.P.1973.56.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.