Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.

Monitor Polski

M.P.1971.13.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 11 lutego 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147) oraz § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie zasad organizacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib (Dz. U. Nr 2, poz. 5) za zgodą Prezesa Rady Ministrów zarządza się, co następuje:
W wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar (Monitor Polski z 1967 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 1970 r. Nr 24, poz. 197) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rubryce 1 pozycja 7 otrzymuje brzmienie:
Nr okręguNr obwoduNazwa jednostki administracyjnej i jej siedzibaZakres właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar
"7Okręgowy Urząd Jakości i Miar w Łodzim. Łódź, woj. łódzkie
1Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Łodzim. Łódź oraz miasta: Pabianice, Zgierz i powiaty: łódzki i brzeziński województwa łódzkiego
2Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Piotrkowie Trybunalskimmiasta: Piotrków Trybunalski i Tomaszów Mazowiecki oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, pajęczański, radomszczański i rawski województwa łódzkiego
3Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Łowiczupowiaty: łowicki, kutnowski i skierniewicki województwa łódzkiego
4Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Zduńskiej Wolim. Zduńska Wola oraz powiaty: łaski, sieradzki, wieluński i wieruszowski województwa łódzkiego
5Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Łęczycypowiaty: łęczycki i poddębicki województwa łódzkiego"
2)
dopisuje się w rubryce 1 nową pozycję 8 w brzmieniu:
Nr okręguNr obwoduNazwa jednostki administracyjnej i jej siedzibaZakres właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar
"8Okręgowy Urząd Jakości i Miar w Bydgoszczywojewództwo bydgoskie
1Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Bydgoszczym. Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, szubiński i wyrzyski województwa bydgoskiego
2Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Torunium. Toruń oraz powiaty: toruński, wąbrzeski i aleksandrowski województwa bydgoskiego
3Obwodowy Urząd Jakości i Miar we Włocławkum. Włocławek oraz powiaty: włocławski, lipnowski i radziejowski województwa bydgoskiego
4Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Chojnicachpowiaty: chojnicki, tucholski i sępoleński województwa bydgoskiego
5Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Inowrocławium. Inowrocław oraz powiaty: inowrocławski, mogileński i żniński województwa bydgoskiego
6Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Grudziądzum. Grudziądz oraz powiaty: grudziądzki, świecki i chełmiński województwa bydgoskiego
7Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Brodnicypowiaty: brodnicki, rypiński i golubsko-dobrzyński województwa bydgoskiego"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1971 r.