§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1991.18.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 4 ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 1991 r.