Monitor Polski

M.P.1985.11.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1985 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.