§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1986.17.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1986 r.
§  1.
W § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1985 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 16, poz. 128) trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: "Drugi egzemplarz przychodowego dowodu kasowego wręczany wpłacającemu stanowi dla wpłacającego pokwitowanie wpłaty gotówki".