§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Monitor Polski

M.P.1994.33.264

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1994 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.