§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie trybu udzielania z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju... - M.P.1968.47.329 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie trybu udzielania z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.

Monitor Polski

M.P.1968.47.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 1968 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.