§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1987.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1987 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1987 r.