§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1987.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1987 r.
§  1.
W taryfie pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 142) w części II "Paczki przesyłane drogą lądowo-morską", w rubryce 8 tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pozycji Afryka Południowa - Republika skreśla się wyrazy:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki, jeżeli nastąpiło to w RPA.",

2)
w pozycji Boliwia dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowań za paczki zwykłe. Niedozwolone jest przesyłanie alkoholu, papierosów i tytoniu, monet i przedmiotów wartościowych.",

3)
w pozycji Brazylia dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za uszkodzenie paczki, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski. Niedozwolone jest przesyłanie napojów alkoholowych, produktów zwierzęcych, pszczół, podręczników z zakresu szkoły podstawowej.",

4)
w pozycji Gambia dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowań za paczki zwykłe.",

5)
w pozycji Kanada dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowań za paczki zwykłe. Niedozwolone jest przesyłanie pierza, wosku, monet i dokumentów płatnych na okaziciela, przedmiotów wartościowych, napojów alkoholowych i znaczków pocztowych.",

6)
w pozycji Nigeria - dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski.",

7)
w pozycji Rumunia dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowań za paczki zwykłe. Lekarstwa powinny być przesyłane w oddzielnych paczkach. Niedozwolone jest przesyłanie pojemników metalowych, zamkniętych hermetycznie. W paczkach pocztowych można wysyłać tylko takie produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego, które znajdują się w opakowaniach szczelnie zamkniętych i poddanych termicznej sterylizacji.",

8)
w pozycji Sierra Leone - dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowań za paczki zwykłe. Niedozwolone jest przesyłanie napojów spirytusowych.",

9)
w pozycji Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski. Niedozwolone jest przesyłanie produktów spirytusowych i napojów alkoholowych, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.",

10)
w pozycji Zambia dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowań za paczki zwykłe."