§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Monitor Polski

M.P.1985.8.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1985 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do przekazów za granicę części dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od dnia 1 stycznia 1984 r.