§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1972.9.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1972 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.