Monitor Polski

M.P.1987.19.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1987 r.