Monitor Polski

M.P.1987.19.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  2.
1. Nie dokonuje się przeliczeń produkcji sprzedanej netto za rok 1986 z tytułu zmian wprowadzonych zarządzeniem.
2. Produkcję sprzedaną netto, wytworzoną przez zakładowe zespoły gospodarcze, za I kwartał 1987 r. oblicza się według zasad obowiązujących do dnia 31 marca 1987 r.