§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Monitor Polski

M.P.1991.42.291

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1991 r.