§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1993.15.124

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.