§ 3. - Zm.: zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.68.765

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1995 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.