Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Monitor Polski

M.P.1994.34.283

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 czerwca 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co następuje:
Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 49, poz. 380, z 1991 r. Nr 26, poz. 179, z 1992 r. Nr 36, poz. 266 oraz z 1993 r. Nr 34, poz. 342) otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W ROKU 1995

Cechy graficzneWymiary w milimetrach
strona przedniastrona odwrotnadługośćszerokość
Kolor żółty, w górnej części nalepki oznaczenie ubezpieczyciela, w środku nalepki oznaczenie rokuIdentyczna jak strona przednia; powierzchnia klejąca70,050,0