§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.

Monitor Polski

M.P.1971.49.316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1971 r.
§  1.
W § 2 zarządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1970 r. w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi (Monitor Polski z 1970 r. Nr 20, poz. 170 i z 1971 r. Nr 32, poz. 206) na końcu pkt 2 dodaje się wyrazy "w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września".