Zm.: zarządzenie w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.

Monitor Polski

M.P.1971.49.316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 września 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 49 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) zarządza się, co następuje:
W § 2 zarządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1970 r. w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi (Monitor Polski z 1970 r. Nr 20, poz. 170 i z 1971 r. Nr 32, poz. 206) na końcu pkt 2 dodaje się wyrazy "w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.