Monitor Polski

M.P.1965.40.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1965 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.