§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenie jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.

Monitor Polski

M.P.1970.34.269

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1970 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.