§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego".

Monitor Polski

M.P.2006.51.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2006 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.