§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

Monitor Polski

M.P.1994.65.584

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1994 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.