Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1995.2.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 30 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie planu emisji znaczków początkowych na 1995 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 199) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN EMISJI ZNACZKóW POCZTOWYCH NA 1995 r.

Lp.TematLiczba i forma wydawniczaTermin wprowadzenia do obiegu
1234
1"Kocham Cię"1 znaczekstyczeń 1995 r.
2"Służba hydrologiczno-meteorologiczna w Polsce"1 znaczekstyczeń 1995 r.
3"Poczet królów i książąt polskich" według Jana Matejki4 znaczkiluty 1995 r.
4"75 rocznica Zaślubin Polski z Morzem"1 znaczekluty 1995 r.
5"500 rocznica urodzin św. Jana Bożego"1 znaczekmarzec 1995 r.
6"Pisanki polskie"4 znaczkimarzec 1995 r.
7"Europa"2 znaczkikwiecień 1995 r.
8"Międzynarodowy Rok Katyński"1 znaczekkwiecień 1995 r.
9"50 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Państwa Polskiego"1 znaczekmaj 1995 r.
10"75 rocznica urodzin Jana Pawła II"1 znaczekmaj 1995 r.
11"Groteska - teatr baśni - 1945-1995"4 znaczkimaj 1995 r.
12"150 lat kolei na ziemiach polskich"4 znaczkiczerwiec 1995 r.
13"50 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych"1 znaczekczerwiec 1995 r.
14"125 lat Banku Handlowego w Warszawie S.A."1 znaczekczerwiec 1995 r.
15"100 lat ruchu ludowego"1 znaczeklipiec 1995 r.
16Obchody 200 rocznicy powstania "Mazurka Dąbrowskiego"1 znaczeklipiec 1995 r.
17"75 rocznica Bitwy Warszawskiej"1 znaczeksierpień 1995 r.
18"Mistrzostwa świata w powożeniu zaprzęgami parokonnymi Poznań'95"2 znaczkisierpień 1995 r.
19"Sanktuaria Maryjne"1 znaczeksierpień 1995 r.
20"XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie"1 znaczek

1 blok

sierpień 1995 r.
21"Plakat polski"4 znaczkiwrzesień 1995 r.
22"Światowy Dzień Poczty"2 znaczkipaździernik 1995 r.
23"XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina"1 znaczekpaździernik 1995 r.
24"Mistrzostwa świata w akrobatyce sportowej Wrocław '95"1 znaczekpaździernik 1995 r.
25"Wybitni elektrycy polscy"1 znaczeklistopad 1995 r.
26"Boże Narodzenie"2 znaczkilistopad 1995 r.
27"Pisklęta ptaków śpiewających"4 znaczkigrudzień 1995 r.
28emisja obiegowa2 znaczkiw miarę potrzeb eksploatacyjnych
Razem: 51 znaczków

1 blok