§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1965.65.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1965 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.