Monitor Polski

M.P.1963.71.353

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1963 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,