Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

Monitor Polski

M.P.1982.32.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 28 grudnia 1982 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 146 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382, z 1974 r. Nr 23, poz. 140 i z 1976 r. Nr 20, poz. 128) zarządza się, co następuje:
W § 12 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep (Monitor Polski z 1976 r. Nr 14, poz. 67, z 1978 r. Nr 39, poz. 155 i z 1980 r. Nr 13, poz. 61 i Nr 31, poz. 182) wyrazy: "do dnia 31 grudnia 1982 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1983 r."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.