§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1968.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.