§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Monitor Polski

M.P.1994.68.606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1994 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.