§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1971.41.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.