§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1992.12.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1992 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1992 r.