§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. - M.P.1991.46.330 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1991.46.330

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.