§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1991.11.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1991 r.