Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.

Monitor Polski

M.P.1969.45.359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 października 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.

Na podstawie art. 1 ust. 4 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby (Dz. U. Nr 19, poz. 80) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1963 r. w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu (Monitor Polski Nr 28, poz. 145) dodaje się pkt 53-62 w brzmieniu:

"53) wody chlorkowo-sodowe, jodkowe, bromkowe ze złóż we wsi Dębowiec, w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim,

54) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe i wody wodorowęglanowo-wapniowe ze złóż we wsi Gorzanów, w powiecie bystrzyckim, województwie wrocławskim,

55) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe, żelaziste, siarczkowe ze złóż we wsi Jeleniów, w powiecie kłodzkim, województwie wrocławskim,

56) wody cieplicze chlorkowo-sodowe ze złóż we wsi Koszuty, w powiecie średzkim, w województwie poznańskim,

57) wody cieplicze chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste ze złóż w mieście Konstancin-Jeziorna, w powiecie piaseczyńskim, województwie warszawskim,

58) wody radoczynne ze złóż w mieście Kowary, w powiecie jeleniogórskim, województwie wrocławskim,

59) wody chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe ze złóż w uzdrowisku Połczyn-Zdrój, w powiecie świdwińskim, województwie koszalińskim,

60) wody chlorkowo-sodowe, jodkowe, bromkowe ze złóż w dzielnicy Poznań-Nowe Miasto, w m. Poznaniu,

61) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe ze złóż we wsi Szczawnik, w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim,

62) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe, żelaziste ze złóż we wsi Złockie, w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.