§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1997.5.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1997 r.
§  2.
Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, które otrzymały zezwolenie przed dniem wejścia w życie zarządzenia, obowiązane są dostosować się do jego wymagań dotyczących wielkości środków własnych w terminie do dnia 30 września 1997 r.